โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มกราคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 356 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


       เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 60 เวลา 09.00 - 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปางพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ ประธานกรรมการ พร้อมทีมงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในโอกาสเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ การประเมินผลดังกล่าว  เป็นรูปแบบการให้สัมภาษณ์และกรอกแบบสอบถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมจำนวน 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มบุคลากร สายวิชาการ/สายสนับสนุน กลุ่มนักศึกษา กลุ่มองค์กรภาครัฐ/เอกชน กลุ่มสถาบันการศึกษา กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต กลุ่มศิษย์เก่า และกลุ่มถ่ายทอดชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา