โลโก้เว็บไซต์ สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มกราคม 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 351 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มากราคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยดร.พวงทอง วังราษฎร์ รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผศ.กนกวรรณ เวชกามา ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนท่านรองอธิการบดี นำกระเช้าผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัย สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนทุกแขนง จำนวน 12 แห่ง เพื่อแทนคำขอบคุณที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ 

          จากนั้นภาคบ่ายของวันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองล้วน มาซา       รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ นำกระเช้าผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัย ร่วมสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน จำนวน ๔ แห่ง เพื่อแทนคำขอบคุณที่สื่อมวลชนทุกแขนงได้ร่วมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา