โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 354 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่  ขอประชาสัมพันธ์ประการับสมัครงานจำนวนหลายตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1.        อาจารย์ประจำสาขางานยานยนต์

2.        อาจารย์ประจำสาขางานไฟฟ้ากำลัง

3.        อาจารย์ประจำสาขางานอิเล็กทรอนิกส์

4.        อาจารย์ประจำสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.        อาจารย์ประจำสาขางานก่อสร้าง

6.        อาจารย์ประจำสาขางานสถาปัตยกรรม

7.        อาจารย์ประจำสาขางานเทคนิคพื้นฐาน

8.        อาจารย์ประจำสาขาวิชาพริชยการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

9.        อาจารย์ประจำสาขาหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

10.       อาจารย์ประจำหมวดวิชาสามัญ (ภาษาไทย สังคม คณิตศาสตร์ พลานามัย)

11.       บุคลากรสายส่งเสริมการศึกษา

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-วันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.30 น.  สอบถามรายละอียดเพิ่มเติม โทร.053-213144


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา