โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 ธันวาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 247 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            งานวิเทศสัมพันธ์  มทร.ล้านนา  ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์  บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา  ที่สนใจทุนการศึกษาต่อ  ณ เมืองปักกิ่ง  เข้าไปกรอกข้อมูลและใช้งาน   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.053-921444 ต่อ 1001


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา