โลโก้เว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 ธันวาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 250 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2560 ส่งแบบเสนอประวัติเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอประวัติฯ ได้ทางเว็บไซต์  www.dcy.go.th ภายในวันที่ 30 ธันวาคม  2559 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา