โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้ากิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้ากิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 ธันวาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 118 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ครั้งที่ 3  GS KKU CAMP ซึ่งจะจัดในวันที่ 21-22  มกราคม  2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มกราคม  2560 สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา