โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด หัวข้อ “นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ปลอดแอลกอฮอล์” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด หัวข้อ “นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ปลอดแอลกอฮอล์”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 ธันวาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 301 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “นักศึกษามทร.ล้านนา ลำปาง ปลอดแอลกอฮอล์”  ชิงรางวัลรวมกว่า   2,000 บาท

รายละเอียดโครงการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา