โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สร้างความรู้และการเข้าถึงบริการ ITAP แก่ผู้ประกอบการ SMEs | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สร้างความรู้และการเข้าถึงบริการ ITAP แก่ผู้ประกอบการ SMEs

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 ธันวาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1015 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันนี้ (7 ธันวาคม 2559) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมประชาสัมพันธ์โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) มทร. ล้านนา ภายใต้ กิจกรรมสร้างความรู้และการเข้าถึงบริการ ITAP แก่ผู้ประกอบการ SMEs ณ ห้องเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง

          กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยคณะกรรมการดำเนินงานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ITAP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน การส่งเสริมและการสนับสนุนเทคโนโลยีของเครือข่าย ITAP มทร.ล้านนา ให้แก่ผู้ประกอบการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ซึ่งให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 40 ราย  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสมศรี พุทธานนท์ อดีตที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม ITAP สวทช.ภาคเหนือ คุณณัฐรดา แก้วชื่นชัย ที่ปรึกษา โปรแกรม ITAP สวทช.ภาคเหนือ และ คุณพิชญา ศรีพรหมมา ผู้ประสานงาน หน่วยงานร่วมดำเนินงาน Talent Mobility มทร.ล้านนา เป็นวิทยากรบรรยายและแนะนำโครงการ

          ภาพ/ข่าว: อ.คงศักดิ์ ตุ้ยสืบคลังรูปภาพ : ITAP7ธค59


คำค้น : ITAP

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา