โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปางประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกวันแม่  เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปางประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 ธันวาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 132 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          2 ธันวาคม 2559 ผศ.วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการราชมงคลร่วมใจ สานสายใย ปลูกวันแม่  เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม ณ ห้องประชุม1 อาคารอำนวยการ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆร่วมประชุมหารือ ทั้งนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ แปลงนาสาธิต มทร.ล้านนา ลำปาง

          สำหรับการดำเนินโครงการในปีนี้จะมีการแบ่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 3 ส่วน คือ ส่วนเกี่ยวข้าว ส่วนขนย้ายข้าว และส่วนฟาดข้าว ทั้งนี้เพื่อสร้างจิตอาสาและปลูกฝังส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริแก่ศึกษา

          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา