โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมโครงการราชมงคลร่วมใจ สายสายใย

ขอเชิญร่วมโครงการราชมงคลร่วมใจ สายสายใย "ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม"

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 ธันวาคม 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 737 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมโครงการราชมงคลร่วมใจ สานสายใย "ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ สานต่อวัฒนธรรม" ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ แปลงนาสาธิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เวลา 15.00 น.

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา