โลโก้เว็บไซต์ พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 186 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                ศาลากลางจังหวัดลำปาง กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  วันที่ 5 ธันวาคม  2559  เวลา 06.30 น. ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง จังหวัดลำปาง   

การแต่งกาย  ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ชุดผ้าไทยสีดำ หรือชุดสุภาพสีดำ

        ประชาชน ชุดผ้าไทยสีดำ หรือชุดสุภาพสีดำ

         นักเรียน นักศึกษา เครื่องแบบตามสังกัดไว้ทุกข์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา