โลโก้เว็บไซต์ ขยายเวลาการส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ ตัวนำโชค และคำขวัญ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขยายเวลาการส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ ตัวนำโชค และคำขวัญ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 139 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา แจ้งขยายเวลาการส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ ตัวนำโชค และคำขวัญ ซึ่งสิ้นสุดการส่งผลงานถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 แล้วนั้น ได้ขยายเวลาในการส่งผลงานไปจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม  2559 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา โทร 053-921444 ต่อ 1230 หรือ คุณสุรศักดิ์  ไชยวัง โทร 062-5459475


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา