โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดลำปางสะอาด” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดลำปางสะอาด”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 พฤศจิกายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 137 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินการในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดลำปางสะอาด” ตามหลักการ 3Rs- ประชารัฐ ได้แก่ ลดการใช้ ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ และดำเนินการคัดแยกขยะในหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา