โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมค้นหาโจทย์โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมค้นหาโจทย์โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 169 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          9 พฤศจิกายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสีห์ พิสิษฐูกุล รองผู้อำนวยการกองการศึกษาฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณะทำงานลงพื้นที่หารือและค้นหาโจทย์โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ โดยมีกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดเป็นเป้าหมายการดำเนินงาน ทั้งนี้มีผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมหารือจำนวนมาก

          ข่าว : จารุวรรณ สุยะ
          ภาพ/ที่มาของข่าว : สุนิสา  ติ๊บคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา