โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วม โครงการส่งเสริม สืบสานความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม “นิทรรศการหมุนเวียน” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วม โครงการส่งเสริม สืบสานความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม “นิทรรศการหมุนเวียน”

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 29 มิถุนายน 2567 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 200 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญร่วม โครงการส่งเสริม สืบสานความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม “นิทรรศการหมุนเวียน”

กำหนดจัดกิจกรรม ทุกวันพุธ  ตลอดเดือนกรกฏาคม 2567   เวลา 11.00 น. – 13.00 น.

ณ อาคารอเนกประสงค์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง

----------------------------------------------------------------------------------------

1. จัดกิจกรรมวันพุธ  ที่ ๑๐  กรกฏาคม  ๒๕๖๗

-  กิจกรรมการทำพวงกุญแจจากฝ้ายย้อมสีจากธรรมชาติ  

-  การแสดงดนตรีโฟล์คซอง

2.  จัดกิจกรรมวันพุธ  ที่ ๑๗  กรกฏาคม  ๒๕๖๗

-  กิจกรรมการทำโคมตุง

           -  การแสดงดนตรีโฟล์คซอง

3.  จัดกิจกรรมวันพุธ  ที่ ๒๔  กรกฏาคม  ๒๕๖๗

           -  กิจกรรมการทำลูกประคบ

           -  การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย

4.  จัดกิจกรรมวันพุธ  ที่  ๓๑   กรกฏาคม  ๒๕๖๗

           -  กิจกรรมการทำขนมพื้นบ้าน

           -  การแสดงดนตรีโฟล์คซอง

----------------------------------------------------------------------------------------

*นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  ภายในงาน มีโค้ดกิจกรรมแจก

จัดโดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา