โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 226 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานประชุมและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 2559 (Start up) ในโอกาสประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินโครงการ โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานจากมทร.ล้านนา เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ลำปางและสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จะดำเนินการจัดกิจกรรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2559  ณ ห้องบรรยายรวม ชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

    ข่าว/ภาพ :จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา