โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมสนับสนุน โครงการเปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปเรียน ปีที่ 3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมสนับสนุน โครงการเปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปเรียน ปีที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2567 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 72 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ขอความร่วมมือท่านสนับสนุนชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของเครื่องใช้จำเป็น และทุนการศึกษา ใหักับเด็กเป็นรายบุคคลโดยตรง โครงการเปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปเรียน ปีที่ 3 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิ.ย. 67

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา