โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 2  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2567 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 68 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 2 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม -21 มิถุนายน 2567 รายละเอียดคลิก  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา