โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 พฤศจิกายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 306 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี  รับสมัครระหว่างวันที่ 8-23 พฤศจิกายน 2559 ทาง www.ktanussorn.ac.th หรือโทร.053-234189


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา