โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 พฤศจิกายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 371 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           บริษัทโรงพยาบาลเชียงใหม่ราษฎร์ จำกัด  ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง เพื่อรองรับการขยายงาน ผู้สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2 อาคารทันตกรรม โรคฟัน โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอลพิทอล โทรศัพท์ 053-411234 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา