โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประชุมจัดทำแผนแม่บทศูนย์นวัตกรรมอาหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ประชุมจัดทำแผนแม่บทศูนย์นวัตกรรมอาหาร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 727 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          9 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมคณะดำเนินงานจัดทำแผนแม่บทศูนย์นวัตกรรมอาหาร ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมี ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  เป็นประธานในการประชุม โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีด้านบริหารร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะคณะทำงาน

          การจัดประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากการประชุมด้านการขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ภายใต้ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ณ ห้องประชุมกองการศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งนี้ได้เตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนแม่บทเพื่อทำการขับเคลื่อนโครงการต่อไป

          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว  : สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา