โลโก้เว็บไซต์ สโมสรโรทาแรคท์ ราชมงคลลำปางร่วมกิจกรรมโรทาแรคท์ภาค 3360 โรตารีสากลฯ และค่ายผู้นำเยาวชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรโรทาแรคท์ ราชมงคลลำปางร่วมกิจกรรมโรทาแรคท์ภาค 3360 โรตารีสากลฯ และค่ายผู้นำเยาวชน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 พฤษภาคม 2567 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 91 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2567 นักศึกษาสโมสร โรทาแรคท์ ราชมงคลลำปาง เข้าร่วมพิธีสถาปนาผู้แทนโรทาแรคท์ภาค 3360 โรตารีสากล และ การสัมมนาอบรมนายกและทีมบริหารสโมสรโรทาแรคท์ ปี 2567-2568 พร้อมงานค่ายผู้นำเยาวชน 2023ณ โรงแรม KM กว๊านพะเยา จ.พะเยา โดย พญ.อภิญญา สัชฌะไชย นายกสโมสรโรตารีลำปาง พ.ต.ท. สมบูรณ์ บูรณพิร คุณชนะ บรูมินเหนทร์ คุณชิงชัย เหมจินดา และอาจารย์ สรวิทย์ ปานพินิจ ร่วมส่งน้องๆ กรรมการสโมสรโรทาแรคท์ราชมงคลลำปาง ขึ้นรถตู้ที่หน้ามหาวิทยาลัย
        การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีประธานและคณะกรรมการสโมสรโรทาแรคท์ ราชมงคลลำปาง 6 คนเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ชาวโรตาแรคท์ จังหวัดอื่นๆพร้อมทั้งอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม เป้าหมายเพื่อที่จะให้ชาวโรตาแรคท์ มีจิตใจสาธารณะพร้อมช่วยเหลือส่วนรวม
        ข่าว / ภาพ : อาจารย์สรวิทย์  ปานพินิจออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา