โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำเดือนพฤษภาคม 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำเดือนพฤษภาคม 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 พฤษภาคม 2567 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 165 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         เช้าวันนี้ (15 พฤษภาคม 2567) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อช้างเผือกและศาลาพระพุทธ เพื่อเแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  และเพื่อร่วมกันรักษาความสะอาดและพัฒนามหาวิทยาลัยฯ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้ มทร.ล้านนา ลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาดูแลรักษาความสะอาดสำนักงาน อาคารสถานที่ราชการ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามตลอดจนดูแลรักษาทัศนียภาพให้ที่สวยงามตลอดทั้งปี พ.ศ. 2567 โดยในเดือนถัดไปกำหนดจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567
       ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
       ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ /บรรพต ถวัลย์วราศักดิ์
       ภาพกิจกรรมคลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา