โลโก้เว็บไซต์ จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนักศึกษาและอุปกรณ์การเรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนักศึกษาและอุปกรณ์การเรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 พฤษภาคม 2567 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 69 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศแจ้งน้อง ๆ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา ลำปาง ขอประชาสัมพันธ์การจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนักศึกษาและอุปกรณ์การเรียนของนักศึกษา โดยน้อง ๆ สามารถสั่งได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

* ช่องทางที่ 1 สั่งซื้อแบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2567 ผ่าน  https://www.facebook.com/Assetlpc.RMUTL  และจัดส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่ง โดยคิดค่าขนส่งในราคาเหมาจ่าย 50 บาท

* ช่องทางที่ 2 ซื้อด้วยตนเอง สามารถซื้ออุปกรณ์เครื่องแต่งกายนักศึกษาได้ด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักงานกองบริหารทรัพยากร อาคารอำนวยการ ในวันและเวลาราชการตลอดปีการศึกษา

 

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา