โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล...กล่องสุ่ม Crybaby X Powerful Girls | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล...กล่องสุ่ม Crybaby X Powerful Girls

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2567 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 259 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล...กล่องสุ่ม Crybaby X Powerful Girls

ได้แก่...อาจารย์อนิตา ประดาอินทร์
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง

*** เป็นบัญชีผู้ใช้งาน OpenAtthens ที่มีสถิติการใช้งานสูงสุด ประจำเดือนเมษายน ของฐานข้อมูลและผลิตภัณฑ์จาก EBSCO 

ติดต่อรับรางวัลได้ที่ : งานห้องสมุด มทร.ล้านนา ลำปาง หลังวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา