โลโก้เว็บไซต์ แจ้งการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Firewall) ใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Firewall) ใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 พฤษภาคม 2567 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 113 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ลำปาง

แจ้งการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Firewall) ใหม่

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.-19.00 น.

ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้ เป็นบางช่วงเวลา

เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการครุภัณฑ์เชื่อมโยงโครงข่ายสื่อสารไฮสปีด โดยได้มีบริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด คู่สัญญา จะทำการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Firewall) ใหม่ ในวันเวลาดังกล่าว

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา