โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์'60 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์'60

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 พฤศจิกายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 153 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติและราชมงคลแฟร์ 2560 ครั้งที่ 1 ณ ห้องนวัตกรรม ชั้น 6 อาคารวิทยบริการ มทร. ล้านนา ลำปาง โดยในปีนี้ได้กำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร. ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

          ข่าว/ภาพ : อ.คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา