โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส 2567

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 27 เมษายน 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 549 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 26 เมษายน 2567 คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ที่มา : https://www.facebook.com/AtriRmutl2565ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา