โลโก้เว็บไซต์ ทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 27 เมษายน 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 485 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยวัฒน์ พงศ์สุขุมาลกุล และนายเอกพงษ์ หลักแต่ง ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด

ที่มา : นางสาวชูขวัญ แสงทอง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา