โลโก้เว็บไซต์ ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ประจำปี 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ประจำปี 2567

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 เมษายน 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 668 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.สันติ ช่างเจรจา สังกัด สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย กรอบการวิจัย "ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้" ประจำปี 2567 แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่มา : https://www.facebook.com/AtriRmutl2565


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา