โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปางร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปางร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 เมษายน 2567 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 94 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 2 เมษายน 2567 นางสาวขนิษฐา คำจันทร์ต๊ะ หัวหน้างานบริหารทั่วไป พร้อมด้วยบุคลากรกองบริหารทรัพยากรลำปางและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บำปาง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
          สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 โดยได้รับเมตตาจาก พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน
        สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ 3 ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ทรงมีพระบรมราชคุณูปการต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านการศึกษา ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาห้องสมุดและการเยนรู้ ด้านการต่างประเทศ ด้านสาธารณสุข ด้านศาสนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ฯ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 อีกทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ยังได้สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อาทิ การสนองงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโครงการหลวง
        ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
        ภาพ : บรรพต ถวัลวราศักดิ์
        ที่มาของข่าว : แสงจันทร์  วงค์ขัดนนท์
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา