โลโก้เว็บไซต์ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 เมษายน 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 933 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 2 เมษายน 2567 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ณ ห้องประชุมมะเกี๋ยง อาคารอำนวยการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานด้านการพัฒนาองค์กรและสื่อสร

ภาพ : วิริยา ชาญฤทธิเสนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา