โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ลำปาง นำเสนอกรอบทุนวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2569 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ลำปาง นำเสนอกรอบทุนวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2569

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 เมษายน 2567 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 181 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (1 เม.ย.67) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  (มทร.ล้านนา ลำปาง) กล่าวให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน พร้อมคณะฯ ในการนำเสนอกรอบทุนวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง และสถาบันวิจัยเกษตร มทร.ล้านนา เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอในครั้งนี้

สำหรับการนำเสนอกรอบทุนวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2569 เพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2569 และกระบวนการดำนเนินงานที่เกี่ยวข้อง
 
ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา เป็นหน่วยงานที่มีพันธ์กิจในการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร นักวิจัย ในการพัฒนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สนับสนุนและส่งเสริม ให้บุคลากรวิจัย ดำเนินกระบวนการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมกระบวนการทำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา