โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมโครงการปลูกป่าตามรอยพระยุคลบาท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมโครงการปลูกป่าตามรอยพระยุคลบาท

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 พฤศจิกายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 120 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           บริษัท เฉลียบมีเดีย จำกัด ขอเชิญร่วมโครงการปลูกป่าตามรอยพระยุคลบาท วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา