โลโก้เว็บไซต์ งานพัสดุ จัดประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งานพัสดุ จัดประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 มีนาคม 2567 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 171 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันนี้ (25 มีนาคม 2567) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ งานคลังและพัสดุ กองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด (รถยนต์) รายการรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน โดยมีการเปิดให้ผู้ประมูลลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้าประมูลด้วยวาจา ดูครุภัณฑ์ และประมูลด้วยวาจา โดยคณะกรรมการขายทอดตลาดจะพิจารณาขายให้กับผู้ที่เสนอราคาสูงที่สุดเป็นผู้ชนะการประมูล
        ข่าว :จารุวรรณ  สุยะ
        ภาพ : ผศ.กนกวรรณ  เวชกามา /เทวรินทร์  ยะสุทธิออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา