โลโก้เว็บไซต์ ปรับปรุงร่างขอบเขตของงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประยุกต์เสมือนจริง (Science Virtual & Augmented Reality Classroom)  ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ ชุด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ปรับปรุงร่างขอบเขตของงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประยุกต์เสมือนจริง (Science Virtual & Augmented Reality Classroom) ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ ชุด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 มีนาคม 2567 โดย สุดารัตน์ ชมภูใบ จำนวนผู้เข้าชม 147 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา