โลโก้เว็บไซต์ ประกาศขายทอดตลาดยานพาหนะและขนส่งชำรุด (รถยนต์) ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๑ คัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศขายทอดตลาดยานพาหนะและขนส่งชำรุด (รถยนต์) ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๑ คัน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 มีนาคม 2567 โดย สุดารัตน์ ชมภูใบ จำนวนผู้เข้าชม 232 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา