โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง นำผลิตภัณฑ์กาแฟและผลิตภัณฑ์งานวิจัยตราสินค้าราชมงคลล้านนา ร่วมงาน Lampang Coffee Fest ครั้งที่ 3 ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง อ.เมืองลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง นำผลิตภัณฑ์กาแฟและผลิตภัณฑ์งานวิจัยตราสินค้าราชมงคลล้านนา ร่วมงาน Lampang Coffee Fest ครั้งที่ 3 ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง อ.เมืองลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2567 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 74 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) นำคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ร่วมงาน Lampang Coffee Fest ครั้งที่ 3 ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง อ.เมืองลำปาง โดยภายในบูธ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้นำเครื่องคั่วกาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟโคลด์บริว หรือ กาแฟสกัดเย็น จากโครงการย่อยที่ 2 การศึกษารูปแบบการเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่คุณค่ากาแฟพร้อมดื่มภาคเหนือตอนบน และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานวิจัยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในตราสินค้าของราชมงคลล้านนา มาร่วมจัดแสดงและนำนักศึกษาเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยการแข่งขันดริฟกาแฟ ลาเต้อาร์ต, กิจกรรม Cupping และ CupTest เพื่อทดสอบคุณภาพกาแฟ ทั้งนี้อาจารย์กีรติ  วุฒิจารี อาจารีย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ยังได้ร่วมเวทีเสวนา เรื่อง การคั่วกาแฟ ร่วมกับผู้ประกอบการและเกษตรผู้ปลูกกาแฟในจังหวัดลำปาง

สำหรับงาน Lampang Coffee Fest ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง อ.เมืองลำปาง จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำปาง, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลำปาง, และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง เพื่อส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร วัฒนธรรมกาแฟ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรพัฒนาทักษะการแปรรูป การสร้างมูลค่ากาแฟ และกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนต่าง ๆ ในท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมการออกร้านนิทรรศการแสดงสินค้า รวมสุดยอดกาแฟ ชา โกโก้ จากแหล่งปลูกในจังหวัดลำปาง การสาธิตการทำกาแฟคั่วมือและชิมกาแฟ โฮมเมดเบเกอรี่ outdoor camping Slow bar โรงคั่วกาแฟ เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในจังหวัดลำปาง และผู้ประกอบการร้านกาแฟ จำนวนกว่า 50 ร้านค้า

ข่าว : จตุพร โปธาคำ
ขอบคุณภาพ : ทีมงานวิจัย "การศึกษารูปแบบการเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่คุณค่ากาแฟพร้อมดื่มภาคเหนือตอนบน" 
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา