โลโก้เว็บไซต์ ศรัทธาแรงกล้างานบุญมหากฐิน มทร.ล้านนา ร่วมกับศรัทธาสาธุชน ทอดถวาย ณ วัดมิ่งเมืองมูล ยอดปัจจัยทำบุญนับล้านบาท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศรัทธาแรงกล้างานบุญมหากฐิน มทร.ล้านนา ร่วมกับศรัทธาสาธุชน ทอดถวาย ณ วัดมิ่งเมืองมูล ยอดปัจจัยทำบุญนับล้านบาท

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 พฤศจิกายน 2559 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 534 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศรัทธาแรงกล้างานบุญมหากฐิน มทร.ล้านนา ร่วมกับศรัทธาสาธุชน ทอดถวาย ณ วัดมิ่งเมืองมูล ยอดทำบุญนับล้านบาท


เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อถวายผ้าพระกฐินแด่พระสงฆ์ ตลอดจนนำปัจจัยที่หน่วยงาน องค์กร ผู้มีจิตศรัทธาสร้างพระพุทธมิ่งมงคลมุนีศรีเขลางค์ (พระเจ้าเศรษฐี) /ทุนการศึกษาแด่สำหรับพระภิกษุสามเณร ณ วัดมิ่งเมืองมูล ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพ

พระมหาภานุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองมูล กล่าวว่า ในนามวัดมิ่งเมืองมูล  ขออนุโมทนาบุญพร้อมกันกับร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ประชาชนทั่วไปที่ทางประธานฝ่ายฆราวาส  (รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์) อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา มีจิตศรัทธา ร่วมทอดถวายองค์มหากฐิน โดยทางวัดได้ปัจจัยกฐินทั้งหมดรวมหนึ่ง ๑,๐๐๐,๐๘๙ (หนึ่งล้านแปดสิบเก้าบาทถ้วน) แบ่งเป็นยอดทำบุญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๕๓๔,๐๐๙ บาท และยอดทำบุญของคณะศรัทธาวัดมิ่งเมืองมูล ๔๖๖,๐๘๐ บาท เจ้าอาวาสวัดกล่าวปิดท้าย

ขอเชิญติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ http://photo.lpc.rmutl.ac.th/index.php?/category/1099
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา