โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรืองผู้ให้บริการสตูดิโอถ่ายภาพที่ระลึก ในวันซ้อมย่อยงานพิธีมอบปริญญาบัตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศ เรืองผู้ให้บริการสตูดิโอถ่ายภาพที่ระลึก ในวันซ้อมย่อยงานพิธีมอบปริญญาบัตร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2567 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 107 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์ที่จะให้เช่าสถานที่บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อให้บริการสตูดิโอถ่ายภาพที่ระลึก ในวันซ้อมย่อยงานพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ราคาเริ่มต้นที่ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

                   ผู้สนใจให้ติดต่อแจ้งความประสงค์เช่าพื้นที่ และยื่นซองเสนอราคาได้ที่ งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กองบริหารทรัพยากรลำปาง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ในวันที่ 30 มกราคม 2567 ระหว่างเวลา         08.30 น. – 16.30 น. (วันและเวลาราชการ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 054-342547 – 8 ต่อ 108         ณ งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กองบริหารทรัพยากร ลำปาง  (ห้องการเงิน) ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ที่มาข่าว :  งานคลังและพัสดุออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา