โลโก้เว็บไซต์ ผู้ประกอบการด้านพืชสมุนไพร วันที่ 22 มกราคม 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้ประกอบการด้านพืชสมุนไพร วันที่ 22 มกราคม 2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มกราคม 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 166 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 22 มกราคม 2567 ผู้ประกอบการด้านพืชสมุนไพร เข้าพบ ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เพื่อขอคำปรึกษาการดำเนินงานร่วมกัน

ที่มา : นางสาวชูขวัญ แสงทองออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา