โลโก้เว็บไซต์ วันที่ 19 มกราคม 2567 ทีมนักวิชาการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วันที่ 19 มกราคม 2567 ทีมนักวิชาการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 20 มกราคม 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 195 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันที่ 19 มกราคม 2567 ทีมนักวิชาการ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อนำไปแจกในงาน “เกษตรนวัตกรรม อารยธรรมล้านนา อาชีวะเกษตรแฟร์” ระดับชาติ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 24 - 28 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จังหวัดลำพูน

ที่มา : นางสาวชูขวัญ แสงทองออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา