โลโก้เว็บไซต์ ประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงวัว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงวัว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 มกราคม 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 122 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 8 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ช่างเจรจา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายอำนาจ อุ้ยฟูใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจและแนวทางแก้ไขปัญหากับกลุ่มผู้เลี้ยงวัว ณ ศาลาพระศากยมุณีศรีสองเมือง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ที่มา : นางสาวชูขวัญ แสงทองออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา