โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งข้อมูลสำหรับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งข้อมูลสำหรับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 มกราคม 2567 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 868 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง แจ้งข้อมูลสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  โดยกำหนดซ้อมย่อย ณ เขตพื้นที่ที่สำเร็จการศึกษา และการเข้ารับปริญญาบัตร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารและอำนวยความสะดวกแก่บัณฑิตแบบ One stop service ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา โทรศัพท์ 0 5434 2547-8 ต่อ 113 หรือช่องทางออนไลน์เฟซบุ๊ค งานกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง  
1.กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565
2.กำหนดการซ้อมย่อยลำปาง
3.หนังสือขออนุญาตฝึกซ้อมและเข้ารับประราชทานปริญญาบัตร (ยื่นแก่นายจ้าง)
4.หนังสือแจ้งกำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและแนวปฏิบัติของบัณฑิต
5.วิดิทัศน์ขั้นตอนการรับพระราชทานปริญญาบัตร
6.ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565
7.แผนผังที่นั่งซ้อมย่อยรับลำปาง (เรียงตาม ID บัณฑิต)
8.จุดบริการรถรับส่งและแผนที่จุดจอดรถ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565
9.ช่องทางการรับชมและรับฟังการถ่ายทอด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565
10.ระบบตรวจสอบที่นั่งบัณฑิตซ้อมย่อย มทร.ล้านนา ลำปาง
11.คู่มือ วารสาร สูจิบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ออนไลน์
12.ประกาศ เรื่อง การแต่งกายของบัณฑิตและมหาบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
13. ตัวอย่า่งการแต่งกายบัณฑิตและมหาบัณฑิต
14.จุดบริการรับฝากของสำหรับบัณฑิต
15.สั่งจองภาพหมู่บัณฑิต มทร.ล้านนา ลำปาง ปีการศึกษา 2565
16.สั่งจองภาพบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา
17.การให้บริการชุดอุปกรณ์เครื่องแต่งกายสำหรับบัณฑิต


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา