โลโก้เว็บไซต์ ประกาศการคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพพร้อมอัดภาพหมู่บัณฑิต ในวันซ้อมพิธีมอบปริญญาบัตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศการคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพพร้อมอัดภาพหมู่บัณฑิต ในวันซ้อมพิธีมอบปริญญาบัตร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 มกราคม 2567 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 163 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศการคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพพร้อมอัดภาพหมู่บัณฑิต ในวันซ้อมพิธีมอบปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลจาก : งานคลังและพัสดุออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา