โลโก้เว็บไซต์ การจัดกิจกรรมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การจัดกิจกรรมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 341 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอเชิญ เข้าร่วมกิจกรรมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช วันที่ 28 ตุลาคม  2559

1.       การลงนามถวายความอาลัย เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

2.       การบันทึกเทปโทรทัศน์ เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานจตุรมุข อาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง สำหรับการแต่งกาย ชุดสุภาพไว้ทุกข์ (สีดำ)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา