โลโก้เว็บไซต์ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 317 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ศาลากลางจังหวัดลำปาง กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2559 ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2559  ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา