โลโก้เว็บไซต์ ประกาศการคัดเลือกร้านถ่ายถาพพร้อมอัดภาพหมู่บัณฑิต ในวันซ้อมย่อยงานพิธีมอบปริญญาบัตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศการคัดเลือกร้านถ่ายถาพพร้อมอัดภาพหมู่บัณฑิต ในวันซ้อมย่อยงานพิธีมอบปริญญาบัตร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2566 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 205 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศการคัดเลือกร้านถ่ายถาพพร้อมอัดภาพหมู่บัณฑิต ในวันซ้อมย่อยงานพิธีมอบปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลจาก : งานคลังและพัสดุออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา