โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำยาหม่อง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ล้านนา ลำปาง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำยาหม่อง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 ตุลาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 879 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์อาภาวดี ทับสิรักษ์ และอาจารย์ชนิษฐา ใจเป็ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และนักศึกษาปี 4 สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาวสุพรรณี ทิพันธ์ ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำยาหม่อง ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปี 2 มทร.ล้านนา ลำปาง จำนวนประมาณ 25 คน ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจการทำยาหม่อง การคิดต้นทุน ฯลฯ เพื่อบูรณการ การเรียนการสอน ในวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทำให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้กับชุมชน นักศึกษามีบุคลิกภาพ ทักษะวิชาชีพด้านเชิงสุขภาพ และสามารถปฏิบัติงานบริการด้านการท่องเที่ยว และการโรงแรม บรรยากาศการเรียนการสอน นักศึกษาผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่านได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำทำยาหม่อง  นักศึกษาผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำไปขยายผลเพื่องานการท่องเที่ยว และแนะนำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ให้กับชุมชนต่อไป... และสามารถนำไปเป็นอาชีพได้ในอนาคตอีกด้วย นักศึกษาสาขาท่องเที่ยวกล่าวในตอนท้าย

ข่าว/ภาพ โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์

การทำยาหม่อง

 

 

 


คลังรูปภาพ : ทำยาหม่อง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา