โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 ตุลาคม 2559 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 236 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              เมื่อวันที่ ๒๓  ตุลาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต  ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทุกหมู่เหล่า  ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา  ถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณมณฑลพิธีหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง โดยมีนายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนิสิต นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ 

              ตลอดรัชสมัยของพระองค์ สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับประเทศชาติเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การเลิกทาส การศึกษา การปฏิรูประบบราชการ การปกป้องประเทศจากการสงครามและการเสียดินแดน การบำบัดทุกข์บำรุงสุข รักษาความสงบเรียบร้อย ของประชาชน อำนวยความเป็นธรรมให้แก่สังคม พัฒนากิจการด้านสาธารณภัย รวมถึงด้านการสาธารณูปโภค ที่ได้มีการก่อตั้ง การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ เป็นต้น ทุกพระราชกรณียกิจ ที่ทรงปฏิบัติ พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ อย่างหาที่สุดมิได้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา